ครั้งที่ 6

พิธีเททองหล่อมงกุฎดอกบัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ

21 สิงหาคม 2552
  • พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คุณโฆษิต สุวินิจจิต ประธานมูลนิธิน้ำใจไทย และคุณยุวดี บุญครอง รองประธานมูลนิธิน้ำใจไทย เฝ้ารับเสด็จ