ภาพจากแฟนเพจ: กระต่าย ครับ www.facebook.com/profile.php?id=100007061073910